Robot onderwijs wordt in Nederland nog nauwelijks toegepast. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Zuid-Korea waar de regering robotica in het onderwijs enorm stimuleert.

Robotica is ook niet makkelijk en erg complex. Deze complexiteit kan een drempel zijn voor docenten en dus ook om op grotere schaal te starten of te experimenteren met robot onderwijs. Toch is het heel belangrijk dat de jeugd kennis maakt met robotica en geïnteresseerd raakt in deze techniek.

STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics

Bioloid STEM is laagdrempelig voor docent en leerling. Het is een leersysteem waarbij studenten stap voor stap alles leren over robotica en programmeren. STEM bestaat uit twee lespakketten, STEM Standard en STEM Expantion met in totaal 16 lessen.
In elke les bouwt de student een robot met unieke eigenschappen en wordt de robot door middel van opdrachtjes geobserveerd. De techniek en de toepassingen zullen in het lesboek besproken worden.
De volgende stap is het bestuderen van structuren en commando’s in de programmatuur.  Al snel wordt de student uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor situaties die in het boek beschreven worden en programma’s aan te passen of te herschrijven .
Wat ook erg grappig is zijn de competities. Voor elk model robot zijn spelletjes bedacht zo dat er ook gestreden kan worden. Dit om het beste uit de student te halen.robot onderwijs

Naarmate de lessen volgen zullen de robots complexer worden. Waar in les één de robot alleen nog maar orders opvolgt, wordt bij les zeven een karretje gebouwd die obstakels en afgronden kan ontwijken.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op!